گفتگوی پیام یزدیان با ابوالحسن بنی صدر درباره ی مجلس خبرگان رهبری و اصل 111 قانون اساسی

این مطلب را از لینک ضمیمه ی زیر میتوانید دانلود کنید:

http://mehrdadjavan.blogspot.com/2011/03/blog-post_8639.html

Advertisements