وقتی توی برنامه ی بفرمایید شام دعوا میشه!

اگه خودم ندیده بودم باورم نمیشد
ولی اخرش نفهمیدم واسه چی دعوا شد!

این مطلب را از لینک ضمیمه ی زیر میتوانید دانلود کنید:
http://www.4shared.com/video/qQKzwz3n/YouTube_-________.html
http://sabzlink.com/story.php?id=51003
http://donbaleh.com/link/398966
http://www.balatarin.com/permlink/2011/3/9/2404869
http://www.facebook.com/video/video.php?v=116003585144806

http://www.youtube.com/watch?v=pvyGugIQwTQ

Advertisements